Εύκολα βήματα για να καθαρίζει το παιδί μόνο του το δωμάτιο του.

Ημερήσια λίστα

 • Στρώστε το κρεβάτι.
 • Βάλτε τα άπλυτα ρούχα στο καλάθι των άπλυτων και παπούτσια στην ντουλάπα.
 • Τακτοποιείστε όλα τα καθαρά ρούχα.
 • Απομακρύνετε από το δωμάτιο πράγματα που δεν πρέπει να βρίσκονται εκεί.
 • Τοποθετήστε τα παιγνίδια ξανά στο σωστό κάδο ή κουτί.
 • Όταν τελειώσετε καλέστε τη μαμά ή τον μπαμπά να επιθεωρήσει.

Εβδομαδιαία λίστα

 • Ξεσκονίστε.
 • Σκουπίστε με ηλεκτρική σκούπα το χαλί ή σφουγγαρίστε αν δεν υπάρχει χαλί.
 • Αδειάστε το δοχείο απορριμμάτων.
 • Αλλάξετε σεντόνια και κουβέρτα, και τοποθετείστε τα βρώμικα στο καλάθι με τα άπλυτα ρούχα
 • Όταν τελειώσετε καλέστε τη μαμά ή τον μπαμπά να επιθεωρήσει.